Patirtis, įgyvendinant OLWEUS patyčių prevencijos programą @ Telšių „Džiugo“ gimnazija
Mokykla žiemą
Gimnazijos 40-etis

Patirtis, įgyvendinant OLWEUS patyčių prevencijos programą

Kategorija: Informacija

Patyčios yra dominuojanti nedidelės agresijos forma mokykloje, kuomet kas nors nuolat ir tyčia atlieka kitą asmenį, kuriam/kuriai sunku pačiam/pačiai apsiginti, skaudinančius veiksmus arba žemina žodžiais (persekioja).
Patyčios yra nedidelė, tačiau dažniausia agresijos forma mokykloje, kuriai šiandien skiriama labai daug dėmesio. Pasak Dž. Valeckienės, įvairių šalių (Norvegijos, Švedijos, Danijos, Vokietijos, Nyderlandų, Jungtinių Amerikos Valstijų ir kt.) mokslininkai domisi patyčių problema, tiria įvairius šio reiškinio aspektus. Pasaulyje atliekama daug tyrimų, skirtų analizuoti: priekabiautojų pasiskirstymą pagal lytį, aukos, agresoriaus vaidmenų ypatumus, analizuojamos neigiamos patyčių pasekmės dalyviams, siekiama išsiaiškinti prievartos poveikį aukai.

Visuomenei modernėjant, klestint elektroninėms prieigoms atskleidžiamos ir analizuojamos naujos, kibernetinės patyčių formos. Analizuojamas patyčių prevencinės programos, jų poveikis. Daugelio tyrimų rezultatai vienareikšmiškai pripažįsta, kad patyčios turi neigiamas pasekmes aukai.
Lietuvai pirmaujant Europoje patyčių mokyklose skaičiumi, yra aktualu analizuoti patyčių reiškinį, jo paplitimą, ieškoti naujų galimų metodų šiai problemai spręsti, kurti bei analizuoti įvairiaI.Stonienės prevencines programas, aktyviai įsitraukiant į sėkmingai funkcionuojančių prevencinių programų įgyvendinimo procesą.
Savo gerąją patirtimi, įsitraukus į vieną efektyviausių patyčių prevencijos programų Olweus (OPPP), Šiaulių m. pedagoginės psichologinės tarnybos organizuotoje respublikinėje metodinėje – praktinėje konferencijoje „Patyčių ir smurto prevencijos programos Olweus įgyvendinimo Lietuvos mokyklose geroji patirtis“ dalinosi Telšių miesto „Džiugo“ vidurinės mokyklos direktorius M. Sabaliauskas ir soc. pedagogė I. Stonienė. 
M.SabaliauskasM. Sabaliauskas konferencijoje skaitė pranešimą tema „Patyčių ir smurto prevencijos programos Olweus įgyvendinimo mokykloje sėkmės ir sunkumai“ Lietuvos mokyklų specialistams, neįgyvendinantiems Olweus patyčių prevencijos programos. Pranešime atskleisti itin svarbūs programos sunkumai ir sėkmės diegiant programą mokykloje per 18 mėnesių.
OPPP diegimo mokykloje laikotarpiu svarbus visos mokyklos bendruomenės nariu indėlis. „Džiugo“ vidurinės mokyklos soc. pedagogė I. Stonienė parodė mokyklos bendruomenės narių bendradarbiavimo svarbą. Soc. pedagogė skaitė pranešimą tema „Olweus patyčių prevencijos programos koordinatoriaus bei Mokymosi ir supervizijų grupelės mokykloje vaidmuo“.

Aurelija Baniulienė
OLWEUS prevencinės programos instruktorė
Šiaulių m. Pedagoginės psichologinės tarnybos soc. pedagogė