Pastatas

               Kviečiame mokytis Telšių „Džiugo“ gimnazijoje!

     INFORMACIJA BŪSIMIEMS TREČIOKAMS  IR JŲ TĖVELIAMS!

 
2013 m. balandžio 30 d. (antradienį) 17:30  val. aktų salėje vyks Telšių „Džiugo“ gimnazijos 2 klasių mokinių ir jų tėvelių susirinkimas.

2013 m. gegužės 2 d. (ketvirtadienį) 17:30 val. aktų salėje vyks  „Ateities“, „Atžalyno“, „Kranto“, „Germanto“ pagrindinių mokyklų ir Telšių rajono pagrindinių bei vidurinių mokyklų  10 klasių mokinių  ir jų tėvelių susirinkimas.

Programa:
1. Gimnazijos direktoriaus  Mindaugo Sabaliausko sveikinimo žodis.
2. Gimnazijos vizitinė kortelė. Mokinių prezidentas Lukas Kaminskas
3. Vidurinio ugdymo programos pristatymas. Direktoriaus pavaduotoja Janina Šalkauskytė
4. Kaip atskleisti vaiko gabumus ir gebėjimus bei užtikrinti sėkmingą karjerą. Psichologė – karjeros koordinatorė Isidora  Stonienė
5. Telšių „Džiugo“ gimnazijos mokinių priėmimo tvarka. Direktoriaus pavaduotoja Roma Toleikienė

Daugiau informacijos gimnazijos tinklapyje: „Naudinga informacija“ → „Būsimiems trečiokams“

Rinkitės gilias ugdymo tradicijas turinčią „Džiugo“ gimnaziją!

Gimnazijos administracija