Mokykla žiemą
Gimnazijos 40-etis

Dokumentai

  1. Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos APRAŠAS (patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72)
  2. Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų ugdymo karjerai MODELIS
  3. Ugdymo karjerai PROGRAMA (I-XII klasei, 2012 m.)