DIENA BE KUPRINIŲ „DŽIUGO‘‘ VIDURINĖJE @ Telšių „Džiugo“ gimnazija
Mokykla žiemą
Gimnazijos 40-etis

DIENA BE KUPRINIŲ „DŽIUGO‘‘ VIDURINĖJE

Kategorija: Renginiai

Yra profesijų, iš kurių reikalaujama labai daug. Yra profesijų, kai vien savo srities žinių neužtenka. Mokytojo profesija iš tiesų viena iš atsakingiausių, nes dirbama su jaunu žmogumi, ieškančiu savo gyvenimo kelio. Vien mokyklinių vadovėlių, įprastų, kasdienių pamokų tam ieškojimui nepakanka. Kasmet organizuojama nepamokinė pažintinė veikla leidžia moksleiviams daug ką sužinoti, plėsti akiratį, sportuoti, kurti, domėtis aktualiomis visuomenės problemomis ir mąstyti apie profesinę karjerą.
Telšių ,,Džiugo“ vidurinė mokykla gali pasidžiaugti sėkmingu bendradarbiavimu su įvairiomis rajono institucijomis, kurios suteikia galimybę moksleiviams ir mokytojams iš arčiau susipažinti su svarbiausiomis mūsų miesto gyvenimo sritimis. Jau antrus metus paskutinę pirmojo pusmečio dieną mokiniai į mokyklą renkasi be kuprinių ir dalyvauja pažintinės programos veikloje. Mokyklos administracija pasirūpino, kad įvairios tarnybos ir darbovietės priimtų į svečius smalsiuosius mokinius.  Sausio 22 dieną, pasiskirstę klasių grupėmis, vieni klausėsi paskaitų, stebėjo ir aptarė vaizdinę medžiagą, atliko praktines užduotis, kiti skubėjo į susitikimus pas įstaigų, organizacijų darbuotojus. Vėliau visi mielai pasidalino įspūdžiais.

a1

Pradinukams visą savaitę vyko gamtosauginiai renginiai: viktorina „Gamta mūsų namai“, buvo gaminamos lesyklėlės, įvairūs meniniai rankdarbiai, išleistas stendas. Apibendrinant savaitės renginius, penktadienį mokykloje buvo demonstruojamas filmas apie žiemos džiaugsmus ir pavojus, surengtas susitikimas su jaunųjų gamtininkų globėju Alfredu Zavecku, kuris moksleivius supažindino su gamtos apsauga,  vežė gėrybes miško gyventojams.
Penktų klasių mokiniai susitiko su kariais ir galėjo patys jais pasijusti: pasidalinę į būrius ir skyrius, dalyvavo  estafetėje, susipažino su karine amunicija, maskavimosi būdais, kiekviena klasė turėjo savo šūkį, piešė emblemas, vėliavas, plakatus. Geriausi skyriai už maskuotės originalumą, vikrumą buvo apdovanoti padėkos raštais.
Į Dienos centrą, esantį prie senelių globos namų, atvykusius šeštokus maloniai pasitiko darbuotojos, parodė patalpas, papasakojo, kas čia renkasi, ką veikia. Mokiniai sužinojo, kad vaikai iš sunkiai gyvenančių ar socialiai pažeidžiamų šeimų šiame centre gali praleisti laiką po pamokų. Čia jie mokomi įvairių rankdarbių, žaidimų, leidžiama naudotis kompiuteriu, žiūrėti filmus, klausytis muzikos. Mažoje virtuvėlėje neretai vaišinama arbata.
Būrelis   6d klasės mokinių aplankė Telšių Krizių centrą, kur sužinojo apie šios įstaigos paskirtį, maloniai bendravo su psichologais Donatu ir Lidija. Vaikai apžiūrėjo patalpas, pamatė, kur ir kaip bendraujama su žmonėmis, kuriems reikia psichologinės pagalbos. Visiems patiko pokalbis su darbuotojais bei įdomūs psichologiniai žaidimai.
Viena septintokų grupė žiūrėjo Lietuvos policijos eismo priežiūros tarnybos sukurtą saugaus eismo filmukų ciklą. Diskusijose, aptariant matytus vaizdus, buvo akcentuota saugos diržų ir atšvaitų reikšmė, apibendrintos žinios apie dviračių eismą, pagalbą nukentėjusiam per eismo įvykį. Septintokai gerai suvokia, kaip svarbu laikytis kelių eismo taisyklių, norint išsaugoti didžiausią gyvenimo vertybę – sveikatą ir gyvybę.
Kita septintokų dalis patraukė į Telšių rajono savivaldybę susitikti su vykdomosios valdžios tarnautojais, savo akimis pamatyti, kur ir kaip sprendžiami svarbiausi mūsų rajono reikalai. Pasitikę darbuotojai nepagailėjo brangaus laiko, vedžiojo po kabinetus, noriai pasakojo apie savo darbą. Ypač septintokams patiko rajono vyr. architekto . Algirdo Žebrausko pasakojimas apie miesto paveldą ir ateities viziją.
Tą dieną ,,Džiugo‘‘ mokykloje galėjai išvysti pulkelį šaunių uniformuotų skautų, kurie atvyko pas aštuntokus supažindinti juos su skautų idėjomis, šūkiu, programa, nuostatais ir kasdiene veikla. Mokiniai smagiai žiūrėjo filmuotą medžiagą iš skautų vasaros stovyklos, žaidė skautų mėgstamus žaidimus. Ne vienas susižavėjo įdomia ir prasminga atvykusių svečių veikla.
Telšių vyskupijos jaunimo centras – tai šilta ir jauki dvasingų žmonių traukos vieta. Atvykusius aštuntokus jaunatviškas centro kolektyvas, vadovaujamas kunigo Viktoro Daujočio, greitai užkrėtė gera nuotaika bei entuziazmu. Mokiniai išklausė įdomią paskaitą su užduotimis, pamatė filmą apie lietuvių jaunimo dienas, daug sužinojo apie šio centro veiklą, darbo pobūdį.
Daug įdomios informacijos apie vykdomą sveikatos reformą sužinojo devintų klasių mokiniai. Jie su lydinčiomis mokytojomis keliavo į Telšių apskrities ligoninę, kur buvo maloniai priimti direktorės Almos Vitkienės ir vaikų ligų skyriaus vedėjos Alinos Storpirštienės. Mokinius sudomino gydytojos, dirbančios su nepilnamečiais, pasakojimas apie alkoholio vartojimo pasekmes, išgelbėtas gyvybes. Didžiausią įspūdį visiems paliko trumpa ,,ekskursija‘‘ po reanimacijos skyrių.
Ne vienas šešiolikmetis, paklaustas, kuo žada būti , apie kokią profesiją svajoja, sunkiai atsakytų į šį klausimą. Daugelis tik žino, kad norėtų  gero atlyginimo  už  nesunkų darbą. Todėl pakviesta darbo biržos atstovė Vitalija Stasiulienė mokyklos dešimtokams paaiškino apie karjeros planavimą, svarbiausius žingsnius, renkantis profesiją. Skaidrėse parodyta informacija apie darbo centro veiklą, paklausias profesijas, darbo rinką Lietuvoje sudomino mokinius. Atlikdami improvizuotas užduotis, jie mokėsi prisistatyti darbdaviui, argumentuotai gynė įvairių profesijų naudą visuomenei.
Mokyklos vienuoliktokai ir dvyliktokai tą dieną išklausė tris paskaitas , skirtas saugiam eismui, civilinei saugai ir priešgaisriniam pasiruošimui. Atvykę specialistai iš policijos, savivaldybės ir gaisrinės rodė video medžiagą, pasakojo apie eismo ir  stichines nelaimes, veiksmus, kurie gali padėti jų išvengti, gebėjimą suteikti pagalbą sau ir kitam. Išvykę į gaisrinę mokiniai apžiūrėjo techniką, įrangą, ugniagesio kostiumą, net sėdo prie vairo tarsi vyktų į nelaimės vietą. Atsisveikindami gaisrinės darbuotojai sakė: ,,Geriau jūs mus lankykite, o ne mes su šiuo transportu pas jus važiuotume‘‘.
Šią  šaltą ir žvarbią žiemą itin svarbi ir aktuali biologijos mokytojų Dainoros Kurlienės ir Audronės Kavalevskienės  kasmet organizuojama akcija ,,Baltajam badui – ne‘‘. Prie šios akcijos prisidėjo ir dauguma miesto mokyklų. Surinktą maistą žvėreliams ir paukšteliams į mišką nugabenti padėjo mokiniai ir  gamtos mylėtojas Ričardas Zaleckis.
Turiningą pažintinės veiklos dieną vainikavo  13 val. į mokyklą atvykę garbingi svečiai:  LR švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius, LR Seimo vicepirmininkė Virginija Baltraitienė, Seimo narys Valentinas Bukauskas, švietimo skyriaus vedėja Danutė Mažeikienė ir kiti atsakingi už švietimą asmenys. Pilnoje salėje mokinių, mokytojų ir tėvų atstovų buvo kalbama apie naujoves švietimo srityje, ministras atsakė į klausimus, mokyklos direktoriui įteiktos dovanos. Vėliau sporto salėje sužaistos draugiškos krepšinio varžybos tarp mokyklos mokytojų ir Švietimo ir mokslo ministerijos komandų.
Po geros savaitės, aptarę renginius, jų naudą su mokiniais, klasių vadovai susirinkę pasidalino savo ir mokinių įspūdžiais, patirtimi. Džiugu, kad mūsų miesto įstaigos ir organizacijos gali taip glaudžiai bendradarbiauti, kad jauną žmogų ugdo, moko, informuoja ne tik mokytojai, bet ir kitų, tikrai reikalingų sričių profesionalai, specialistai.

Įspūdžius rinko mokytojos Rasa Veitienė, Asta Ruikienė ir soc. pedagogė Isidora Stonienė