Mokykla žiemą
Gimnazijos 40-etis

Istorija

Mokyklos istorija

mokykla_1974m1

Telšių miesto penktoji vidurinė mokykla buvo statoma nuo 1973 metų sausio mėnesio iki 1974 metų birželio mėnesio, buvusioje turgaus vietoje. Projekte buvo numatyta mokykla su baseinu, kuris turėjo užimti tris korpusus, ir šaudykla. Pritrūkus lėšų, baseino buvo atsisakyta.
1974 metų rugsėjo pirmąją darbą pradėjo 64 mokytojai. Mokykloje mokėsi 1470 mokiniai, kurie mokėsi dviem pamainomis. Nuo 1989-1990 mokslo metų pradedama dėstyti informatika. Nuo 1992-1993 mokslo metų antrokams pradedama dėstyti anglų kalba.

Nuo 1997 metų mokykla vadinama Telšių „Džiugo“ vidurinė mokykla. 2000 m. rugsėjo 1 d.  mokykla tapo profiline su humanitariniu ir realiniu profiliais. O nuo 2012 metų, akreditavus vykdomą vidurinio ugdymo programą, mokyklai suteikiamas „Džiugo“ gimnazijos vardas. Mokyklai vadovavo šie direktoriai: Kazimieras Valančiauskas (1974 – 1997), Justina Vitkienė (1997 – 2003). Nuo 2003 metų mokyklai vadovauja Mindaugas Sabaliauskas.

Mokykla  garsėja savo pažangumu, gerais egzaminų rezultatais ir įstojusių į aukštąsias mokyklas abiturientų skaičiumi. Aukso medaliu  mokyklą baigė 25  mokiniai, sidabro medaliu 42 mokinai, gana daug – su pagyrimu. Mokykla turi: vėliavą, himną, logotipą, uniformą, elektroninį dienyną, internetinį puslapį www.dziugogimnazija.lt.

Pamažu keičiasi mokymosi aplinka: atnaujinti kabinetai, atnaujinta mokyklos valgykla, sporto salė, koridorių grindų danga, mokytojų kambarys. Mokyklos koridorių sienas puošia mokinių piešiniai, pristatoma mokyklos veikla, supažindinama su Dailės mokyklos mokinių darbais. Įrengta stovėjimo aikštelė dviračiams.
Mokiniams teikiama ši pagalba: organizuojamas prevencinis darbas ir teikiama mokiniams socialinė – pedagoginė – psichologinė pagalba; teikiama pagalba specialiųjų poreikių mokiniams; vykdomas profesinis orientavimas; organizuojama kultūrinė – pažintinė veikla, ekskursijos; aktyviai dalyvauja mokytojai ir mokiniai socialinių partnerių organizuojamuose renginiuose, spektakliuose, koncertuose, parodose; organizuojamos  evakuacijos iš mokyklos pratybos. Veikia sporto klubas “Džiugietis”.  Gimnazija dalyvauja patyčių  prevencijos programoje „Olweus“.

Tradiciniai renginiai:

  • mokyklinės šventės – Rugsėjo pirmosios šventė, mokytojų diena, šimtadienis, abiturientų išleistuvės,  mokyklos prezidento inauguracija, koncertas tėvams ir kt.;
  • valstybinės, tautinės, religinės šventės – Laisvės gynėjų diena, Lietuvos valstybės atkūrimo diena, Kovo 11-osios minėjimas, Lietuva – Europos sąjungos narė, Užgavėnės, Kaziuko mugė, Kalėdinis rytmetys, bendruomenės šv. Mišios Katedroje;
  • kiti – Europos kalbų diena, pasaulinė gyvūnų diena, dainuojamosios poezijos vakaras „Žvakių šviesoje“, Gerumo akcijos, Žemės dienos minėjimas, pirmūnų ir gerai mokyklą lankančių šventė – ekskursija, vasaros stovyklos, įvairios sportinės varžybos ir kt.

Mokyklos bendruomenė bendrauja ir bendradarbiauja su:  AB „Žemaitijos pienas“; Žemaitijos kolegijos Telšių fakultetu; VŠĮ Telšių RPM centru; Telšių vyskupijos šeimos centru; Telšių apskrities vyr. policijos komisariatu; Telšių švietimo centru; Telšių raj. Pedagogine psichologine tarnyba; Telšių socialinių paslaugų centru; Telšių Dailės mokykla; Telšių vyskupo V. Borisevičiaus kunigų seminarija ir licėjumi; Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Telšių raj. komitetu; Muziejumi “Alka”, Žemaitės dramos teatru, Kultūros centru ir kt..

Nuo 1997 metų mokykloje renkamas mokinių prezidentas.

Mokinių prezidentūrai vadovavo: Andrius Mažeiva, Algirdas Pocius, Eva Rumbutytė, Alma Valatkaitė, Tadas Berenis, Gintas Mineikis, Aušra Gintautaitė, Donata Veliūtė, Julija Ričkutė, Lina Kazbaraitė, Greta Bumblauskaitė. Nuo 2013 metų mokyklos prezidentas – Lukas Kaminskas.