Mokykla žiemą
Gimnazijos 40-etis
Prašome skirti 2 procentus sumokėto pajamų mokesčio „Džiugo“ gimnazijai. Nuoširdžiai dėkojame.

Darbo užmokestis

Žemiau pateikiami duomenys apie darbuotojų vidutinį darbo užmokestį neatskaičius mokesčių:

Pareigybės 2018 m. (Eurais) 2018 I ketv. (Eurais) 2018 II ketv. (Eurais) 2018 III ketv. (Eurais)  2018 IV ketv. (Eurais)
Mokyklos direktorius 1423,17 1387,40  1381,99  1401,31  1527,34
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1062,56 1142,75  1139,19  1081,99  1117,33
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 497,99 487,34  501,90  498,31  507,83
Mokytojai (vid. 1 dirbančiam) 914,44 708,49  712,83  1005,06  1112,37
Bibliotekininkas 652,88 642,89  652,86  660,52  714,47
Bibliotekos vedėjas 660,25 645,90  656,32  666,73  674,34
Soc. pedagogas 726,14 716,88  714,73  713,66  1591,87
Informacinių technologijų specialistas 457,95 451,37  453  460,25  465,71
Raštinės vedėja 717,49 637,99  653,55  673,97  891,33
Valytojas 400,30 398,30  398,38  400,35  404,30
Darbininkas 400,00 398  398,10  399  404,52
Kiemsargis 400,61 399,33  400,02  448,55  404,52
Sargas 519,70 511,88  530,45  506,48  527,85
Budėtojas 400,27 399  397,10  400,32  404,52
Neformalaus ugd. organizat. (1 et.) 1045,34 1039,66  1053,70  1037,73  –
Psichologas 730,02 672,53  672,53  697,79  863,08
Rūbininkas 401,55 398,77  397,81  401,32  409,08