Mokykla žiemą
Gimnazijos 40-etis

Darbo užmokestis

Žemiau pateikiami duomenys apie darbuotojų vidutinį darbo užmokestį neatskaičius mokesčių:

Pareigybės 2016 m. (Eurais) 2017 I ketv. (Eurais) 2017 II ketv. (Eurais) 2017 III ketv. (Eurais)  2017 IV ketv. (Eurais)
Mokyklos direktorius 1410,66 1554,68  1432,62  1471,79
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1319,33 1429,46  1330,77  1241,31
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 374 411,19  451,53  453,75
Mokytojai (vid. 1 dirbančiam) 795,10 813,07  795,25  819,81
Bibliotekininkas 580,86 602,26  621,53  604,86
Bibliotekos vedėjas 580,60 608,63  618,58  623,42
Soc. pedagogas 684,95 680,42  690,96  720,18
Informacinių technologijų specialistas 429,46 423,57  431,50 425,65
Raštinės vedėja 571,32 582,54  596,27 600,50
Valytojas 370,17 387,91  381,04  381,45
Darbininkas 374,28 374,06  380  381,24
Kiemsargis 364,77 374,06  388,04  387,92
Sargas 474,47 480,64  502,62  484,69
Budėtojas 374,28 374,06  384,20  385,42
Neformalaus ugd. organizat. (1 et.) 970,66 977,78  1003,13  980,28
Psichologas 644,84 636,78  650,38  648,82
Rūbininkas 366,47 374,56  382,87  381,08