Mokykla žiemą
Gimnazijos 40-etis

Darbo užmokestis

Žemiau pateikiami duomenys apie darbuotojų vidutinį darbo užmokestį neatskaičius mokesčių:

Pareigybės 2017 m. (Eurais) 2018 I ketv. (Eurais) 2018 II ketv. (Eurais) 2018 III ketv. (Eurais)  2018 IV ketv. (Eurais)
Mokyklos direktorius 1505,92 1387,40  1381,99  1401,31
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1369,44 1142,75  1139,19  1081,99
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 456,77 487,34  501,90  498,31
Mokytojai (vid. 1 dirbančiam) 790,06 708,49  712,83  1005,06
Bibliotekininkas 622,76 642,89  652,86  660,52
Bibliotekos vedėjas 625,84 645,90  656,32  666,73
Soc. pedagogas 710,31 716,88  714,73  713,66
Informacinių technologijų specialistas 429,80 451,37  453  460,25
Raštinės vedėja 610,53 637,99  653,55  673,97
Valytojas 426,80 398,30  398,38  400,35
Darbininkas 382,66 398  398,10  399
Kiemsargis 382,85 399,33  400,02  448,55
Sargas 494,73 511,88  530,45  506,48
Budėtojas 381,39 399  397,10  400,32
Neformalaus ugd. organizat. (1 et.) 1005,83 1039,66  1053,70  1037,73
Psichologas 662,47 672,53  672,53  697,79
Rūbininkas 384,92 398,77  397,81  401,32