Mokykla žiemą
Gimnazijos 40-etis

Neformalusis ugdymas

TELŠIŲ „DŽIUGO“ GIMNAZIJOS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO UŽSIĖMIMŲ 2018 – 2019 M. M. I PUSM. TVARKARAŠTIS