Mokykla žiemą
Gimnazijos 40-etis
Prašome skirti 2 procentus sumokėto pajamų mokesčio „Džiugo“ gimnazijai. Nuoširdžiai dėkojame.

Neformalusis ugdymas

TELŠIŲ „DŽIUGO“ GIMNAZIJOS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO UŽSIĖMIMŲ 2018 – 2019 M. M. I PUSM. TVARKARAŠTIS