Kategorija » Renginiai « @ Telšių „Džiugo“ gimnazija
Mokykla žiemą
Gimnazijos 40-etis

Gruodžio 20 d., baigiantis 2016-iesiems, „Džiugo“ gimnazijoje vyko aktuali metodinė konferencija „Sėkmės istorijos“.

Šią konferenciją muzikiniais kūriniais pradėjo IIb klasės gimnazistai Saida Balkutė ir Dovydas Avelis. Po to įžanginius žodžius tarė pavaduotoja ugdymui, metodinės tarybos koordinatorė Roma Toleikienė ir metodinės tarybos pirmininkas Tomas Ubartas. Jie pasidžiaugė nuoširdžiu metodinių grupių pirmininkų bei kitų gimnazijos mokytojų darbu, palinkėjo sėkmės.

Metodinėje konferencijoje „Sėkmės istorijos“ pranešimus skaitė Vilma Žutautienė („Darbas su klase“), Nomeda Laukaitienė („Gimnazijos kultūrinė pažintinė veikla skirta etnografinių regionų metams“), Indrė Benikienė („Wintertime“), Romas Ubartas („Pristatymai su Power Point programa“), Regina Vidrinskienė („Rusų kalbos mokymosi motyvacijos skatinimas per kūrybinį komandinį darbą“), lietuvių kalbos mokytojos Andžela Valuckienė, Irena Tarvainienė, Aušra Ramančauskienė, Asta Ruikienė ir Rasa Veitienė („Netradiciniai ugdymo metodai, erdvės ir vertinimas per lietuvių kalbos pamokas“), Isidora Stonienė („Sėkmingos popamokinės veiklos“), Fausta Sabaliauskienė („Folkloras 2-ose klasėse“), Aušros Bagdonienės pranešimą apie renginį „Fizikų šeimynėlė“ pristatė Kastytis Kontrimas.

Po metodinės patirties pristatymų „Džiugo“ gimnazijos mokytojams Astai Ruikienei, Danutei Vaitikaitienei, Romui Ubartui, Tomui Ubartui, Romai Toleikienei, Romualdai Galinauskienei, Dariui Gedmintui, Giedrai Smilgienei, Dainorai Kurlienei, socialinei pedagogei Astai Lapinskienei įteiktos atminimo dovanėlės, kurias kūrė mokytojas Remigijus Viršilas (vėliau dovanėlė bus perduota ir konferencijoje negalėjusiai dalyvauti Vidai Urlovaitei). Kūrybingumu žavėjo ir mokytojos Ingrida Vaitkevičienė, Vilma Žutautienė, Gitana Šiaudvytienė bei mokytojas Kastytis Kontrimas. Visus pradžiugino apsilankęs Kalėdų senelis su nykštuku.

Konferencijos „Sėkmės istorijos“ pabaigoje „Džiugo“ gimnazijos direktorius Mindaugas Sabaliauskas padėkojo už metodinius pranešimus, puikias iniciatyvas ir palinkėjo nuolat su kolegomis bendradarbiauti, dalintis metodine patirtimi.

Lietuvių kalbos mokytojų metodinės grupės pirmininkė Aušra Ramančauskienė

Š.m. gruodžio 6, 9 ir 13 dienomis Telšių „Džiugo“ gimnazijoje vyko konferencija „Priklausomybės“, kurioje I-III klasių mokiniai pristatė pranešimus. Savo pranešimuose mokiniai kalbėjo apie įvairių priklausomybių pirmuosius simptomus, kaip priklausomybė suardo ne tik kūną, bet ir asmenybę, kokia galima pagalba žmonėms, turintiems priklausomybę, bei jų artimiesiems ir kokie Lietuvoje veikia įstatymai, kovojantys su priklausomybėmis. Geriausiais konferencijos komisija pripažino šiuos pranešimus: Ie klasės pranešimą apie priklausomybę nuo saldumynų, IIa klasės pranešimą apie narkomaniją ir IIIb klasės pranešimą apie priklausomybę nuo naršymo po socialinius tinklus. Visos klasės buvo apdovanotos „Kretingos maisto“ įsteigtomis dovanomis.

Psichologė Isidora Stonienė, soc. pedagogė Asta Lapinskienė

Sako, kad šiuolaikinis jaunimas domisi tik dabarties technologijomis, jiems nerūpi tautos paveldas, tradicinė kultūra ir tai, kaip žmonės gyveno seniau. Tačiau tie, kas susirinko lapkričio 24 dieną pavakaroti „Džiugo“ gimnazijos aktų salėje, paneigė šią nuomonę. Čia skambėjo žemaičių dainos, liaudiška šokių muzika, sukosi tautiniais drabužiais vilkinčios poros.

Renginio iniciatorė ir režisierė – šokių mokytoja Rasa Urbonienė, ne pirmus metus prieš adventą organizuojanti etnokultūros vakarones. Jaunam žmogui globaliame pasaulyje svarbu suvokti savo šaknis, tradicijas ir papročius, todėl ji pakvietė trečių, ketvirtų klasių gimnazistus, menų ir technologijų mokytojus kartu ruoštis renginiui, paieškoti „senolių skrynioje“ tautos turtų. Mokiniai, vadovaujami Laimos Šiaudkulienės, Faustos Sabaliauskienės, Gražinos Raudonienės, repetavo liaudiškus šokius, dainavo autentiškas dainas, kūrė verpstės, tautinių juostų dekoracijas.

Vakaronės „gaspadinė“ Paulina ir „gaspadorius“ Laurynas su renginio dalyviais „rokavosi“ žemaitiškai, kvietė burtis į komandas, įtraukdami tėvelius bei mokytojus. Tautiniais rūbais pasipuošęs gimnazijos direktorius Mindaugas Sabaliauskas paragino visus prisiminti, atgaivinti senolių pasibuvimus ir linksmai pavakaroti. Viktorinos užduotys apie senovės lietuvių buitį, aprangą, papročius, tarmę praturtino visų žinias apie mūsų krašto etnokultūrą. Smagiausios vakaronės akimirkos – tai trankūs šokiai „Transkveras“, „Šyvis“, „Oira“, „Malūnėlis“, „Blezdingėlė“ ir kiti. Šokantys kvietė nešokančius, buvo ragaujami etnografiniai patiekalai. Šauniausioms komandoms įteikus prizus, jaunimas neskubėjo skirstytis, toliau sukosi ir trypė pindami liaudiškų šokių pynę, kuri visus suvienijo bei leido patirti lietuviškos kultūros prasmę.

Lietuvių kalbos mokytoja Asta Ruikienė

Lapkričio 25d. Telšių ,,Džiugo“ gimnazijoje bibliotekos vedėjos Aušros Vaičiulienės ir skaityklos vedėjos Janinos Pronskienės iniciatyva lankėsi poetas, rašytojas, mokslininkas ir visuomenininkas Darius Rekis.

Kūrybinė Dariaus Rekio veikla prasidėjo dar mokyklos metais, tačiau savo pirmąją poezijos rinktinę „Pasislėpusios saulės šviesoj“ autorius išleido tik 2011 m. Į šią rinktinę pateko ir mokyklos metų eilės, ir jau brandesnio laikotarpio eilėraščiai. 2014 m. Darius Rekis pristatė save prozoje. Išleista pasaka jaunimui „Viską susapnuoti dar kartą“. Ši autoriaus knyga Klaipėdos metų populiariausios knygos rinkimuose užėmė antrąją vietą ir yra skirta visiems, kas mėgsta svajoti. Šiemet skaitytojus pasiekė antroji autoriaus poezijos knygutė „Pražydusios klumpės“. Naujais eilėraščiais poetas Darius įrodo, kad ir šiais laikais galima gyventi be sumaišties, prasmingai, rašyti suprantamai, neįmantraujant forma ar žodžiais ir teigiamai paveikti žmogaus vidinį pasaulį.

Puiku, kad „Džiugo“ gimnazistai turėjo galimybę pabendrauti su įdomia asmenybe, paklausyti poezijos. Pasak lietuvių kalbos mokytojos Aušros Ramančauskienės, šis susitikimas jauniems žmonėms padėjo suprasti, jog poezija – puiki galimybė išreikšti save, tai – dvasinė terapija skubančiame, kartais chaotiškame pasaulyje.

Gimnazijos skaityklos vedėja Janina Pronskienė

Lapkričio 22 dieną, per klasės valandėlę, mes, Ie klasės mokiniai, su auklėtoja Vilma Žutautiene lankėmės bendraklasės Rugilės mamos Loretos Milašienės darbovietėje – banke „Swedbank“. Mus pasitiko „Swedbank“ Vakarų Lietuvos filialo Telšių klientų aptarnavimo centro valdytoja Jolita. Maloniai buvome pakviesti susėsti prie staliukų, vaišinomės kava ir saldainiais.

Apsilankymo metu sužinojome, kada atsirado pirmieji bankai, kokia yra bankinė sistema Lietuvoje, aptarėme, kaip atskirti tikrus pinigus nuo padirbtų. Diskutuodami nusprendėme, kad norint dirbti banke reikia būti sąžiningam, tiksliam, pareigingam. Valdytoja supažindino su paklausiausių specialybių įvairove, paaiškino, kodėl bankininkui reikalingas ekonomikos ar finansų srities aukštojo mokslo diplomas. Tačiau iš pokalbio supratome, kad svarbiausia yra tai, kad žmogui ši sritis patiktų, trauktų. Tada ir darbas bus mėgiamas, nekels streso.

Susidomėję klausėmės apie „Jaunimo programą“, kuri moko sumaniai elgtis su pinigais, įgyti finansinių įgūdžių, naudotis banko kortele. Kai kurie suspėjo įsidiegti mobiliajame telefone ir išmaniąją programėlę, leidžiančią greitai atlikti pinigines operacijas tose vietose, kur tik yra internetinis ryšys.

Pasak klasės mokinių, smagu klasės valandėles praleisti kuo prasmingiau ir įvairiau tam, kad visų poreikiai būtų patenkinti, kiekvienas galėtų dalintis savo mintimis: ką naujo pamatė, sužinojo. Turime planų apsilankyti ir kitų tėvelių darbovietėse, pasikviesti juos į savo klasės valandėles. O klasės seniūnė Gabija, grįždama iš banko, kalbėjo, kad reikėtų ir tokių klasės valandėlių, kur organizuotų patys mokiniai.

Kamilė Paškauskaitė, Ie klasės mokinė

 

Š.m. lapkričio 18-20 dienomis Šiaulių Lieporių gimnazijoje vyko trijų dienų „Sniego gniūžtės“ stovykla, kurioje dalyvavo mūsų gimnazijos mokiniai. Stovyklą organizavo ir visus užsiėmimus vedė Lieporių gimnazijos gimnazistai, kuriems vadovauja mokyklos soc. pedagogė Ilona Atkočaitienė.

„Sniego gniūžtė“ – tai jaunimo programa, kuri daugiausia dėmesio skiria prevencijai ir ragina kiekvieną iš mūsų priimti teisingus sprendimus. Be to, ji padeda ugdyti bendravimo, vadovavimo įgūdžius bei skatina linksmintis be svaigalų. Tai ypač aktualu šių dienų jaunimui. „Sniego gniūžtės” programą planuoja ir įgyvendina patys paaugliai. Jiems daug lengviau sukurti bendraamžiams patrauklią aplinką, kuri nėra nuobodi.

Stovykloje dalyvavo 80 mokinių iš įvairių Lietuvos mokyklų. Grįžę iš stovyklos mokiniai sakė, kad „nors stovykloje dalyvavome pirmą kartą – tikrai vertėjo ten vykti. Susipažinome su daugeliu mokinių iš kitų mokyklų; bendravimas buvo labai nuoširdus ir šiltas; vyko daugybė įdomių užsiėmimų ir žaidimų; įgijome daug naudingos patirties“. „Tai buvo geriausiai ir įsimintiniausiai praleistas laikas mano gyvenime,“- Laura. „Po stovyklos liko daug gerų įspūdžių, kurių neužmiršiu ir tikriausiai nesuabejojusi važiuočiau dar kartą,“- Vismantė.

Psichologė Isidora Stonienė

 

Ketvirtadienį, lapkričio 18 d., Telšių „Džiugo“ gimnazijoje vyko viktorina „Matematika – mokslų karalienė“. Į šį renginį savo matematinių žinių patikrinti susirinko penkios pirmokų klasės, kurios į savo komandas įtraukė ir tėvelius bei gausų būrį sirgalių, kurie nepagailėjo laiko ir pasiruošė plakatus. Renginį vedė IIIa klasės mokinės Greta Vitkutė ir Laura Steponavičiūtė. Komisiją sudarė matematikos mokytoja Daiva Pociutė, direktoriaus pavaduotoja Roma Toleikienė ir Ia klasės mokinės mamytė Eugenija.

Iš viso vyko trys turai ir komandos turėjo atlikti nemažai užduočių: sukurti ketureilį iš duotų matematinių terminų, atsakyti į teorinius ir loginius matematikos klausimus, pastatyti aukščiausią popierinį bokštą, o tėveliai turėjo kuo greičiau apie liniuotę apsukti siūlą. Kol komandos vykdė visas jiems paskirtas užduotis, nenuobodžiavo ir sirgaliai, kurie tarpusavyje konkuravo ir kuo garsiau stengėsi palaikyti savo komandą. Taip pat dalyvius akordeono muzika stebino IIb klasės mokiniai Dovydas ir Saida.

Renginio pabaigoje komandos buvo apdovanotos padėkos raštais, loginėmis dėlionėmis ir saldžiais prizais. Pirmokai ir jų tėveliai džiaugėsi, kad „Džiugo“ gimnazijoje vyksta tokie šaunūs renginiai, kur galima linksmai praleisti laiką ir susipažinti su gimnazijos bendruomene, pasidžiaugti šauniomis pirmokų matematikos mokytojomis Roma Toleikiene, Gitana Šiaudvytiene, Gina Pamiškiene, Jolanta Viršiliene ir Vilija Valauskiene.

Renginio vedėja Greta Vitkutė

Jau antrus metus Telšių „Džiugo“ gimnazija prisideda prie „Išsipildymo akcijos“ projekto – Pyragų dienos, kurios tikslas – iškepti pyragą, atsinešti jį į darbą ar į mokyklą, parduoti kepinį ir surinktas lėšas paaukoti sergantiems vaikams. Lapkričio 8 dieną, paraginti gimnazijos prezidentūros, „Džiugo“ mokiniai iškepė pyragų, keksiukų, kanelių ir šiuos skanėstus pardavinėjo per ilgąsias pertraukas gimnazijos fojė. Buvo surinkta 105 eurai.

Ši akcija gyvuoja jau nuo 2003-ųjų. Per visus šios iniciatyvos metus geros valios žmonės paaukojo daugiau nei 8 milijonus eurų. Už suaukotas lėšas vaikų globos namų auklėtiniai ir likimo nuskriausti vaikai gavo reikalingą gydymą bei būtiniausią pagalbą. Vaikams nupirkti vaistai, atliktos operacijos, įsigyta medicininė įranga, pagerinta buitis ir suteikta papildoma reabilitacija.

Nuoširdžiai dėkojame visiems ir tikimės, kad mūsų bendruomenė bus gerumo ir supratingumo pavyzdys.

Paulina Garbinčiūtė, gimnazijos mokinių prezidentė

Tą saulėtą lapkričio devintosios trečiadienį „Džiugo“ gimnazijos mokiniai, mokytojai, darbuotojai ir buvę bendruomenės nariai rinkosi į Telšių šv. Antano Paduviečio katedrą susitikti sakralioje erdvėje ir patirti vienijantį bendrystės jausmą. Nors šių metų vėlyvas ruduo dvelkia žiemos šalčiu, jaukioje katedros žvakių šviesoje sušilo ir nušvito susirinkusiųjų sielos. Šventąsias mišias aukojo kunigas kanauninkas Andriejus Sabaliauskas, dažnas gimnazijos svečias, dvasios vadovas. Kreipdamasis į visus, jis paminėjo kelias susitikimo intencijas – apmąstyti, kas yra bendruomenės tikrieji pamatai ir kaip reikia kurti santykius, ragino prisiminti, pasimelsti už išėjusius anapilin artimuosius, „Džiugo“ gimnazijos mokytojus bei mokinius. Kunigas pabrėžė, kad gimnazija – tai ne tik pastatas. Svarbiausia yra žmonės, o tikrieji mokyklos pamatai – tai darnūs tarpusavio santykiai, grįsti abipuse pagarba. Tik ant tvirtų dorovės pamatų stovinti gimnazijos bendruomenė gali pasiekti gerų rezultatų visose srityse. Mišiose skambėjo gitaros mokytojo Adolfo Lukošiaus vadovaujamo ansamblio giesmės.

Antroje susitikimo dalyje susirinkusieji išgirdo tikybos mokytojos Renatos Mončytės ir skaitovų Kamilės Labanauskytės, Monikos Pociūtės ir Lauryno Petraičio paruoštą meninę kompoziciją apie žmogaus gyvenimo trapumą, ryšį su Viešpačiu, amžinybę. Mokytojos Faustos Sabaliauskienės žemaičių tarme atlikta liaudies daina apie „siratėlę“ sugraudino ne vieną. Katechezę vedė Telšių vyskupo V. Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius Ramūnas Norkus. Jis ragino jaunimą pasvarstyti apie sunkiai suvokiamą sielų bendravimą, ryšį su išėjusiais, krikščioniškojo gyvenimo tiesas ir vertybes.

Padėkojęs už nuoširdų pabuvimą kartu, gimnazijos direktorius Mindaugas Sabaliauskas išreiškė viltį, kad ši tradicija tapusi bendruomenės diena ir susikaupimo akimirkos, praleistos šventovėje, suteikė visiems dvasios stiprybės ir šviesos, įveikiant kasdienius sunkumus bei rūpesčius.

Mokytoja Asta Ruikienė

Paskutinį spalio penktadienį, prieš pat rudens atostogas, „Džiuge“ buvo organizuota „Naktis gimnazijoje“. Toks renginys, norime tikėtis, taps tradicinis – šiemet jis vyko jau antrą kartą.

Ši naktis buvo skirta Helovynui, kitaip vaiduoklių šventei, ir vadinosi „Paskutinė viešnagė“. Gimnazijos prezidentūra visus iš anksto skatino apsirengti taip, kad pajaustų galingą Helovyno nuotaiką. Renginyje buvo įvairių personažų: vaiduoklių, vampyrų, net mielų gyvūnėlių. Džiugu, kad daugelis gimnazistų panoro dalyvauti šauniausio kostiumo rinkimuose ir laimėti puikių prizų.

Naktį veikė, visus linksmino ir kvietė užsukti karaokės kambarys, žaidimų kambarys, filmų salė. Mokiniai galėjo dalyvauti „Velnio ruletėje“, kur komandos turėjo atlikti tam tikras užduotis ir gerai bei aktyviai praleido laiką. Per visą renginį dirbo baras, todėl nė vienas neliko išalkęs ar ištroškęs.

Dėkojame visiems, kurie prisidėjo prie renginio, – mokytojams, rėmėjams: Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui, Biliardo klubui „Bilardo“, „Atlantui“, renginio fotografui Dovydui Beržiniui. Prezidentūra taip pat dėkoja visiems dalyviams. Tikimės, kad nelikote nusivylę, o jeigu turite pastebėjimų ar klausimų, visada laukiame jūsų žinučių arba svečiuose prezidentūroje!  Iki kitų kartų!

Gimnazijos prezidentūra