Kategorija » Informacija « @ Telšių „Džiugo“ gimnazija
Mokykla žiemą
Gimnazijos 40-etis

Gruodžio 8 d.  mūsų gimnazijoje lankėsi Nacionalinio kraujo banko atstovė. Paskaitoje buvo pristatyta kraujo donorystės istorija. Mokiniai sužinojo apie kraujo nuleidimo taikymą viduramžiais, kirpėjų ir barzdaskučių svarbą bei pirmuosius kraujo perpylimus. Taip pat buvo papasakota apie Karlo Landsteiner, Nobelio premijos laureato, atrastas keturias kraujo grupes ir apie jo garbei minimą Pasaulinę kraujo donorų dieną (birželio 14 d). Paminėta, kad XX a. pradžioje kraujo donorystė pasiekė ir Lietuvą. Deja, tuo metu naudotos nesterilios priemonės buvo lengvas būdas užsikrėsti įvairiomis ligomis, todėl dar ir šiandien visuomenėje gajus mitas, kad kraujo donorystė yra nesaugi. Kraujo banko atstovė nuramino paskaitos klausytojus ir patikino, kad šiuo metu naudojamos vienkartinės priemonės yra visiškai saugios. Gimnazistai buvo supažindinti su pasiruošimu donorystei, su poilsio, visavertės mitybos ir vandens svarba. Labai džiugu, kad keletas mūsų gimnazijos mokinių bei mokytojų jau yra tapę kraujo donorais. Tad lektorė dar kartą paragino prisidėti prie neatlygintinos kraujo donorystės ir susimąstyti apie galimybę taip išgelbėti žmogaus gyvybę.

Agnė Narmontaitė

Šių metų lapkričio 17 dieną Žemaitės gimnazijoje vyko regiono intelektinis pramoginis renginys rusų kalba „KVN“. Renginio organizatorių (rusų kalbos mokytojų metodininkių Daliutės Dambrauskienės ir Reginos Vidrinskienės) tikslai buvo populiarinti rusų kalbą, ugdyti gebėjimus dirbti komandoje, treniruoti reakcijos greitumą, išradingumą ir kūrybiškumą. Renginyje puikiai pasirodė 4 gimnazijų komandos (Telšių Žemaitės, „Džiugo”, V.Borisevičiaus katalikiškosios ir Mažeikių Merkelio Račkausko), turėjusios prisistatyti, sukurti mokyklos reklamą, sugalvoti ir suvaidinti pasakos pabaigą bei sužaisti viktorinoje „Taip ir Ne“. Mūsų gimnazijos komandai „Džiugo NSO“ ypač gerai sekėsi vaidybinės užduotys bei viktorina ir ji užėmė garbingą 1-ąją vietą. Komandos nariams (Ignas Sajatauskas, IIIa kl., Rosita Šiaulytė, IVd kl., Dalia Krauzaitė, IVd kl., Gytis Karpuchinas, IVa kl., Nikita Kuzminovas, IVa kl., Samanta Sadauskytė, IVa kl.) renginyje buvo linksma ir įdomu, gerą atmosferą kūrė muzikiniai intarpai, „Linksmoji loterija“, rusiškų suvenyrų stalas su tikru rusišku virduliu, todėl neliūdėjo ir susirinkę žiūrovai. Justas Meškys iš IVd klasės vedė „Taip ir Ne“ dalį, kur taip pat turėjo galimybę parodyti savo rusų kalbos kalbėjimo įgūdžius. Vertinimo komisiją sudarė dalyvaujančių gimnazijų atstovai ir rusų kalbos metodinio būrelio pirmininkė Asta Daukantienė.

„Džiugo“ gimnazijos mokiniai džiaugėsi galėdami dalyvauti puikiai organizuotame renginyje ir didžiuojasi laimėjimu. Dėkojame organizavusioms mokytojoms bei dalyviams ir jų palaikymo komandoms.

Samanta Sadauskytė, IVa kl.

Lapkričio 16 d. „Džiugo“ III klasių gimnazistams mokytoja N.Laukaitienė teisės pamoką organizavo Telšių apskrities vyriausiajame policijos komisariate. Ten mokinius pasitiko nepilnamečių reikalų pareigūnų veiklos grupės specialistė Vilma Kuzminskienė ir supažindino su policijos komisariate esančiais skyriais, poskyriais, papasakojo, kaip galima tapti policininku, kokie šio darbo ypatumai. Davė mokiniams pavartyti LR Administracinių teisės pažeidimų kodeksą, paaiškino, kaip juo vadovaujamasi bei kokie nutarimai gali būti priimami pagal atitinkamus straipsnius. Specialistė parodė antrankius ir pamokė, kaip juos reikia uždėti nusikaltimus padariusiems ar besipriešinantiems asmenims. Mokiniai pabandė tai padaryti per 6 sekundes. Kartu su darbuotoja gimnazistai apžiūrėjo įvairias patalpas: vaizdo kamerų patalpą, sporto salę, nusikaltimus padariusių asmenų laikymo izoliatorių.

„Džiugiečiai“ išvyko iš policijos komisariato sužinoję daug įdomios ir naudingos informacijos. Dar laukia netradicinė teisės pamoka advokatų kontoroje, kur bus galima praktiškai susipažinti su šia profesija.

Kristina Siurblytė, III kl.

Š.m. lapkričio 10 d. gimnazijos aktų salėje I klasių mokiniai klausė paskaitos „Ar žalingi įpročiai tavo draugai: alkoholis ir psichotropinės medžiagos“. Šitos paskaitos tikslas – atkreipti mokinių dėmesį į žalingų įpročių paplitimą įvairiuose socialiniuose sluoksniuose (mokykloje, gatvėse, reklamoje, kultūros srityse). Lektorius Artūras Šiukšta kalbėjo apie griaunamą žalingų įpročių žalą mūsų nacionalinei ekonomikai, demografijai, moralinei ir dvasinei bei fizinei sveikatai. Lektorius motyvavo ir skatino jaunuolius elgtis atsakingai, turėti tvirtas dorines nuostatas, ugdytis tinkamus socialinius įgūdžius, tiesiog jausti antipatiją psichoaktyvioms medžiagoms, net vykdyti prevenciją tarp savo artimųjų (tapti aktyviu prevencijos puoselėtoju).

Vykdant šią prevencinę programą, mokiniai, išklausę paskaitą, turi suvokti, jog jie pirmiausiai patys atsakingi už savo gyvenimą, kad žalingus įpročius naikinti reikia pradėti nuo savęs, nuolat ugdyti savo sąmoningumą, dvasines, socialines ir kultūrines vertybes. Psichoaktyvių medžiagų vartojimas turi tapti visai nemadingu dalyku tarp mūsų jaunimo.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Dalia Sarakauskienė

Spalio pabaigoje Ia klasė su auklėtoja N.Laukaitiene ir lietuvių kalbos mokytoja A.Valuckiene vyko į edukacinę pažintinę ekskursiją į Kauną „Laikinosios sostinės istorinis ir literatūrinis palikimas“. Gimnazistai Maironio literatūros muziejuje susipažino su mūsų tautos dainiaus Maironio gyvenimo faktais ir poezijos savitumu, atliko kūrybines užduotis, net paragavo gido profesijos. Taip pat pakartojo žinias apie Vaižgantą ir S.Nėrį. Stabtelėję prie Maironio kapo ir tylos minute pagerbę poetą, gimnazistai nukeliavo iki Istorinės LR prezidentūros rūmų ir prisiminė buvusius Lietuvos prezidentus, kuriems atminti pastatyti paminklai prezidentūros kiemelyje. Vėliau Vytauto Didžiojo karo muziejuje mokiniai aktyviai dalyvavo edukaciniame užsiėmime apie šaltojo karo ir propagandos poveikį tautos gyvenimui. Kad būtų lavinamas ne tik protas, bet ir kūnas, gimnazistai porą valandų praleido laipiojimo centre „Miegantys drambliai“.

Lapkričio 2 dieną IIa, IIb ir dalis IIc klasės mokinių, lydimi auklėtojų G.Šiaudvytienės, A.Ruikienės ir R.Mončytės, išsiruošė į seniai planuotą ekskursiją po Šiaulius ir Joniškėlio Karpių dvarą. Atvykus į Šiaulių centrą, mus pasitiko gidė, kuri trumpai supažindino su miesto istorija ir kvietė pasivaikščioti po pėsčiųjų bulvarą. Pamatėme daug įdomių skulptūrų, pastatytų įvairiose miesto erdvėse, sužinojome jų sukūrimo istorijas. Lankėmės gražiojoje gulbės formos Šiaulių katedroje, stebėjome net du unikalius saulės laikrodžius. Visiems paliko įspūdį didžiosios lapės skulptūra, pastatyta Talšos ežero pakrantėje.

Po įdomaus pasivaikščiojimo po Šiaulių miestą išvykome į Karpių dvarą. Visi nekantravo leistis į naktinį žygį. Ekskursija prasidėjo jau sutemus, apie 19 valandą. Įspūdingos išvaizdos gidas, paaiškinęs taisykles, pradėjo sekti dvaro istoriją, kurios neperskaitysi jokiame vadovėlyje. Tyloje leidomės į neužmirštamą naktinę kelionę po XVIII-XIX a. dvaro pastatų ansamblį ir parką. Buvo pasakojama apie gūdų baudžiauninkų namą, kuriame choleros epidemijos metu caro kazokų suvaryti žmonės su vaikais buvo pasmerkti lėtai ir siaubingai mirčiai. Įdomi istorija apie iš Ispanijos atgabentą juodąją rožę, kurią savo gyvybės kaina nuo sniego apsaugojo oranžeriją prižiūrėjęs sodininkas. Visus pašiurpino paslaptingosios medžių aikštelės istorija, menanti dvaro ūkvedžio Pšibilskio nukankintų vaikų klyksmą. Ekskursijos pabaigoje visus, išgyvenusius naktinį košmarą, dvaro šeimininkai vaišino ypatinga žolelių arbata.

Gustė Regelskytė, IIb kl.

Spalio mėnesį Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijoje vyko Telšių regiono gimnazijų bendruomenių atstovų forumas „Gimnazija, kurioje gera“. Šiame renginyje kartu su kitomis šešiolika  gimnazijų dalyvavo ir mūsų „Džiugo“ komanda, sudaryta iš direktoriaus, pavaduotojų Janinos, Romualdos ir Romos bei geografijos mokytojo Tomo. Šiame renginyje buvo pasidalinta darbo įžvalgomis ir sukaupta patirtimi apie kūrybiškos bendruomenės ir saugios mokymo aplinkos kūrimą.

„Džiugą“ pristatė gimnazijos direktorius Mindaugas Sabaliauskas, kuris kalbėjo, kaip svarbu gimnazijoje skatinti bei plėtoti asmeninį iniciatyvumą bei visų bendruomenės narių atsakomybę, akcentavo bendradarbiavimo ir lyderystės mokymo įstaigoje būtinumą. Taip pat buvo pažymėta, kad „Džiugo“ gimnazijoje aktyviausiems gimnazistams skatinti įsteigtas Gimnazijos stipendijų fondas, bei buvo pristatytas tarptautinis „Olweus mokyklos“  gimnazijos sertifikatas. Be to, forumo dalyviai buvo supažindinti, kad Telšių „Džiugo“ gimnazija yra švietimo lyderių bendriją koordinuojanti mokykla.

Forumo pabaigoje nutarta kitais mokslo metais tokį gimnazijų bendruomenių renginį organizuoti Telšiuose.

Gimnazijos administracija

Ankstyvą spalio 9-osios rytą Telšių miesto, tarp jų ir „Džiugo“ gimnazijos, vyresniųjų klasių moksleiviai išvyko į Vilnių, kur LITEXPO parodų rūmuose dalyvavo neįprastoje tarptautinėje konferencijoje #SWITCH.

Dvi dienas trukusi konferencija buvo suskirstyta į kelias dalis: viena iš jų buvo skirta jaunajai kartai, kuri, anot organizatorių, laikoma aktyvia, platesnio akiračio, su dideliu potencialu karta, kad ši sužinotų, kuo gyvena modernus pasaulis ir kaip tinkamai atrasti savo vietą, kita – verslininkams, šios dalies metu jie galėjo susitikti su itin sėkmingais pasaulinio masto verslininkais, pasisemti iš jų patirties ir įkvėpimo, gauti patarimų. Neatsiejama konferencijos dalis „Hakatonas“ – programavimo varžybos, kuriose dalyvavo ir mūsų gimnazijos moksleiviai, bei technologijų mugė, kurios metu buvo galima susitikti ir su žymių įmonių bei universitetų atstovais. Tai puiki proga įgyti patirties ne tik moksline, bet ir praktine prasme.

Konferencijoje dalyvavo įvairiausio rango žmonės: nuo moksleivio iki prezidento, verslo gigančių, tokių kaip Amazon, Microsoft, Walt Disney, Rovio, Nestle, Allegro, atstovų iš viso pasaulio, pasakojusių apie pasaulinės sėkmės sulaukusias įmones ir jų istorijas.

Taigi, praleidę turiningą dieną sostinėje, Telšių moksleiviai grįžo namo kupini įspūdžių ir idėjų, įkvėpti noro kurti ir tapti bene žymiausiais krašto žmonėmis.

Rugilė Komžaitė, IVB klasės mokinė

Spalio 13 dieną gimnazijoje lankėsi „Kalba.lt” edukacinės bendrovės, teikiančios konsultacijas dėl studijų užsienyje jau 22 metus, atstovė iš Šiaulių Jurgita. Mūsų III-IV klasių gimnazistai buvo supažindinti su studijomis užsienyje, studijų kainomis, paskolų sistema, studijų kokybe. Atstovė plačiai papasakojo apie galimybę derinti darbą ir studijas, atsakė į rūpimus klausimus.

Bendrovė „Kalba.lt“ suteikia nemokamas konsultacijas apie studijas visame pasaulyje, pataria ir pasiūlo aukštąsias mokyklas ir programas pagal individualius akademinius rodiklius, poreikius, galimybes ir norus. Kaip minėjo viešnia Jurgita, bendrovė taip pat padeda ruoštis bei laikyti IELTS, TOEFL, Cambridge English egzaminus. Tai galimybė įgyti visame pasaulyje pripažįstamus užsienio kalbos sertifikatus.

IV e klasės mokinė Aistė Klimašauskaitė

sauktukas

Ilgėjant tamsiam paros metui, į mokyklą dažniausiai keliaujame, kai dar neprašvitę. Norime priminti, kad pėstieji, einantys neapšviestu kelkraščiu arba važiuojamosios dalies kraštu, esant blogam matomumui, dėl saugumo privalo būti prisisegę kitiems eismo dalyviams matomoje vietoje atšvaitą.

Tinkamai naudojami atšvaitai padės išvengti nelaimių kelyje, o mes visi būsime matomi ir saugesni  tamsiu paros metu bei esant blogoms oro sąlygoms. Linkime visiems saugaus kelio!

Gimnazijos administracija