Telšių „Džiugo“ gimnazija
Mokykla žiemą
Gimnazijos 40-etis

Meninio skaitymo konkursas

Paskelbta: sausio 22, 2018 | Kategorija: Renginiai

Sukasi laiko ratas, todėl, kaip ir kasmet, 2018 m. sausio 19 d. „Džiugo“ gimnazijoje vyko meninio skaitymo konkursas (mokyklos turas). Konkurse dalyvavo dešimt I-IV klasių skaitovų: Milana Žarikova (Ia), Ieva Žutautaitė (Ia), Liutauras Šalkauskis (IIc), Snieguolė Pleinytė (IIe), Kamilė Martinaitytė, Paulius Pleškys, Diana Tomkutė (IIIc), Laurynas Petraitis (IVa), Monika Liškutė (IVb), Ernestas Stankus (IVc).

Mokiniai deklamavo lietuvių ir užsienio autorių grožinius kūrinius. Daugelis jų gebėjo klausytojams perteikti aktualaus, atitinkančio jų patirtį teksto pagrindinę mintį, tinkamai naudojo savo balso diapazoną, taisyklingai kirčiavo žodžius, todėl vertinimo komisijai (gimnazijos direktorius Mindaugas Sabaliauskas, skaityklos vedėja Janina Pronckienė, lietuvių kalbos mokytojos) nelengva buvo atrinkti geriausius skaitovus ir skirti prizines vietas.

I-II klasių mokinių grupėje I vietą laimėjo Snieguolė Pleinytė, kuri deklamavo Dž. Rodario pasaką „Apie pelę, kuri ėda kates“ (ruošė mokytoja R.Veitienė), II vieta skirta Milanai Žarikovai, skaičiusiai S.Nėries eilėraštį „Gyvenimo giesmė“ (ruošė mokytoja A. Valuckienė). Iš III – IV klasių skaitovų I vietą laimėjo Laurynas Petraitis, deklamavęs Nerijaus Laurinavičiaus tekstą „Tyla ir triukšmas“ (ruošė mokytoja Sigita Ieva Naglienė), II vieta skirta Ernestui Stankui, skaičiusiam ištrauką iš Gendručio Morkūno esė „Švęsti kosmose ir tvarte“ (ruošė mokytoja A. Ramančauskienė), o garbingos III vietos – Dianai Tomkutei, skaičiusiai ištrauką iš A. de Sent Egziuperi knygos „Mažasis princas“, ir Monikai Liškutei, kuri žemaitiškai deklamavo eilėraštį – Kobėlios Justīns „Kāp rēk vėskou padėrbtė“ (ruošė mokytoja A.Ruikienė).

Vertinimo komisijos pirmininkas Mindaugas Sabaliauskas pasidžiaugė, kad šio konkurso dalyviai nuoširdžiai atliko pasirinktus tekstus, yra talentingi meninio žodžio puoselėtojai. O renginio vedėjai, IIIb klasės mokiniai Kamilė Mitkevičiūtė ir Vilius Skirka, pratęsdami direktoriaus mintis, citavo poetės Rosanos Lukauskaitės žodžius: „Žodis – Tavo sielos vartai. / Kalba – tai Tėvynė.“

Lietuvių kalbos mokytoja Aušra Ramančauskienė

Respublikinis renginys Žemaitės gimnazijoje

Paskelbta: sausio 18, 2018 | Kategorija: Renginiai

Mūsų mokinių komanda sausio 16 d. dalyvavo respublikiniame užsienio kalbų (anglų-rusų-vokiečių) komandinio kūrybiškumo renginyje, kuris vyko Telšių Žemaitės gimnazijoje. Šis renginys buvo skirtas Lietuvos valstybės ir Žemaitės gimnazijos šimtmečiui. Jame dalyvavo 5 komandos – gimnazistai iš Klaipėdos, Mažeikių ir Telšių.

Mokiniai turėjo paruošti namų darbus – kūrybiškai pristatyti savo gimnaziją ir surasti informacijos apie Žemaitės gimnaziją. Po smagių prisistatymų visos komandos dalyvavo žaidime „Taip ir ne“, kur reikėjo parodyti savo užsienio kalbų išmanymą, greitą reakciją, komandinio darbo įgūdžius bei pademonstruoti, ką sužinojome apie šeimininkų gimnaziją. Kūrybinė užduotis buvo linksmiausia – reikėjo pavaizduoti, kaip suvaldyti triukšmingą klasę, kur mokiniai kalba skirtingomis kalbomis. Mūsų komandoje pasižymėjo drąsiausi – Laurynas ir Enrique (jis kalbėjo net olandiškai).

Renginio dalyviai turėjo progos parodyti save ir pamatyti kitus bei palyginti savo užsienio kalbų žinias. Vertintojų komisija ir mokinius ruošę mokytojai pasidžiaugė gražia mokinių tartimi, ypač vokiečių ir rusų, juk tas kalbas moka vis mažiau žmonių. Anglų kalba kalbantys lyg ir nieko nebestebina. Buvo ir tokių mokinių, kurie gražiai kalbėjo visomis trimis kalbomis. Iš tiesų yra į ką lygiuotis. Kaip visada, nugalėjo draugystė ir įgyta patirtis.

Mokytojos Audronė Alšauskaitė, Regina Vidrinskienė, Virginija Norkienė

Laisvės Gynėjų dienos paminėjimas gimnazijoje

Paskelbta: sausio 14, 2018 | Kategorija: Informacija

Lietuvių kalbos olimpiada

Paskelbta: sausio 11, 2018 | Kategorija: Informacija

Kiekvienais metais sausio mėnesį gimnazijoje vyksta lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados mokyklinis turas, o jo nugalėtojai atstovauja gimnazijai rajono olimpiadoje. Šiemet „Džiugo“ lietuvių kalbos mokytojos sukvietė gabiausius gimtosios kalbos žinovus sausio 9 dieną per 5 pamoką. Dalyviai turėjo atlikti kūrybinę užduotį: sukurti ir be klaidų užrašyti nurodyto žodžių skaičiaus pastraipą pasiremdami savo kultūrine patirtimi.

Olimpiadoje dalyvavo apie 20 mokinių iš I-IV gimnazijos klasių. Geriausiai užduotį atliko Ia klasės mokinė Danielė Bazaraitė, IIa klasės mokinė Rugilė Laurinavičiūtė, IVc klasės mokinė Simona Urbonaitė ir IVd klasės mokinė Martyna Raižytė. Sveikiname nugalėtojas ir linkime joms sėkmės rajono olimpiadoje, kuri vyks sausio 25 dieną 10 val. Telšių „Ateities“ progimnazijoje.

Organizatoriai

Rinkimai

Paskelbta: sausio 9, 2018 | Kategorija: Informacija

Šiemet Telšių „Džiugo“ gimnazijos IIa klasės mokiniai, paskatinti biologijos mokytojos D.Kurlienės ir pilietiškumo pagrindų mokytojos V.Urlovaitės, įsitraukė į projektą „Laimingas vanduo – Lietuvos gyvastis“. Tai projektas apie Lietuvos vandenis bei jų priežiūrą, kuris ugdo pilietiškumą, savanorystę bei meilę gamtai.

Pirmasis, bet nepaskutinis žingsnis šiame projekte buvo žengtas rugsėjo mėnesį per Solidarumo bėgimą. Tai kiekvienais metais gimnazistų vykdoma akcija Masčio ežero pakrantėje. Antrokai pasiskirstė komandomis, rinko informaciją, atliko biologinius tyrimus, fotografavo, svarstė, kaip galėtų pristatyti savo darbą kitų mokyklų mokiniams. Viena komanda atliko biologinį Masčio ežero dumblių tyrimą: rinko juos, per mikroskopus biologijos pamokoje ištyrė ir padarė analizę, kokių dumblių ežere yra daugiausiai. Kita komanda domėjosi padavimais, mitais bei istoriniais nutikimais apie Masčio ežerą. Dar kiti fotografavo, padėjo komandoms, svarstė apie artimiausius projekto darbus bei iškėlė tikslus, kuriuos drauge įgyvendins. Visi dirbo vieningai ir draugiškai.

Atliktą projekto darbą galite pažiūrėti https://drive.google.com/folderview?id=1So3pq7BDiwUIK49bd2CSpT9e9MaeIp-E

Mantas Vilčinskas

Su šv. Kalėdomis!

Paskelbta: gruodžio 25, 2017 | Kategorija: Sveikinimai

Integruotos pamokos

Paskelbta: gruodžio 11, 2017 | Kategorija: Informacija

Nuo 2003 metų lapkričio 29 d. Lietuvoje minima Draugo diena. Ta proga gimnazijos I klasių mokiniams vyko integruotos tikybos, etikos, dailės ir technologijų pamokos „Draugystė: asmenybės raiška“. Mokytojos Renata Mončytė ir Vilma Žutautienė bendrose dorinio ugdymo pamokose su pirmokais aptarė draugystės sąvoką, draugystės požymius, apibendrino, kas žeidžia bei stiprina draugystę. Diskutuodami kėlė klausimus, kodėl verta turėti draugų, ką jaunam žmogui gali duoti draugystė su vyresniu žmogumi, ar tėvai, broliai, sesės gali tapti draugais, kokias mintis, emocijas sukelia draugo išdavystė ir pan.

Skaitydamas ištrauką iš Biblijos, kiekvienas turėjo pažymėti įdomiausias, reikšmingiausias mintis apie draugystę. Be jokios abejonės, visi sutiko su mintimi: „Tebūna daug pažįstamų, kurie tave sveikina, bet vienas iš tūkstančio tavo artimas draugas“.

Dailės pamokose su mokytoja Gražina Raudoniene visi pirmokai kūrė draugystės ikonas, panaudodami įvairius simbolius bei filosofines, etines mintis apie draugystę, draugus, o per technologijų pamokas su mokytoja Danute Vaitikaitiene pynė draugystės apyrankes. Gražiausius darbus galima apžiūrėti prie mokytojų kambario eksponuojamoje parodoje „Draugystės ikona“.

Etikos mokytoja Vilma Žutautienė

„AIDS: geriau žinoti 17“

Paskelbta: gruodžio 5, 2017 | Kategorija: Informacija

Gruodžio 1-oji minima kaip Pasaulinė kovos su AIDS diena. „Džiugo“ gimnazija priėmė Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro kvietimą ir gruodžio 1 d. dalyvavo viktorinoje – protmūšyje „AIDS: geriau žinoti 17“.

Gimnazijos skaitykloje po šešių pamokų susirinko 10 komandų iš I-IV gimnazijos klasių. Komandų dalyviai turėjo atsakyti į 10 renginio organizatorių klausimų ir susipažino su jų pateikta informacine medžiaga apie ŽIV/AIDS bei gavo lankstinukų. Geriausiai pasirodė IId klasės komanda. Antroji buvo Ia klasės komanda, trečiąją vietą užėmė Id klasės komanda. Visos trys komandos buvo apdovanotos Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro įsteigtomis dovanėlėmis ir gimnazijos padėkos raštais.

Šio renginio tikslas – supažindinti mokinius su AIDS problema, suteikti daugiau žinių apie ŽIV/AIDS, apie užsikrėtimo ir apsisaugojimo būdus, ugdyti toleranciją sergantiems AIDS. Mokiniams suteiktos žinios skatins jų sąmoningą ir atsakingą elgesį už save ir kitus, nes AIDS yra labai pavojinga ir klastinga liga.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Dalia Sarakauskienė

Skaudi tautos istorija literatūros pamokose

Paskelbta: gruodžio 5, 2017 | Kategorija: Informacija

Kai viešumoje vis dažniau ir garsiau kalbama apie atkurtos Lietuvos šimtmečio sukaktį, būsimus šventinius renginius, norisi daugiau sužinoti bei suvokti, kaip mūsų senelių ir prosenelių kartos gyveno, apie ką svajojo ir ką patyrė šiuo laikotarpiu. Šiandien gyvenimas mūsų šalyje nėra lengvas, dažnai padejuojame dėl įvairių problemų, tačiau žvelgdami į praeito šimtmečio Lietuvos istoriją galime semtis dvasinės stiprybės ir išmokti svarbias praeities pamokas.

Tokią unikalią galimybę turėjo dvi ketvirtokų grupės, apie tremties istorinį kontekstą bei literatūrą susipažinusios netradicinėje erdvėje – skaitykloje, kur lietuvių kalbos mokytojų Aušros Ramančauskienės ir Astos Ruikienės pakviesti svečiai gyvu žodžiu liudijo katastrofų laikotarpio faktus. Pradžioje mokiniai stebėjo dokumentinio filmo „Ledo vaikai“ ištraukas, vėliau klausėsi interviu ir fiksavo svečių patirtis. Savo išgyvenimus pasakojo 1945 m. trėmimų liudininkas Stanislovas Bidva, kurio mama su šešiais vaikais vieną ankstyvą liepos mėnesio rytą „stribų“ pakelta iš miego ir išvaryta iš namų į Sibirą. Tuo metu tėvas buvo sovietų kalėjime, o vyriausiasis sūnus Juozas išvykęs jo lankyti. Pamokos svečias su ašaromis akyse pasakojo, kaip jis, vienuolikmetis vaikas, kentė begalinį alkį, nežmoniškas gyvenimo sąlygas, motinos, brolių, sesers netektis. Su likusia gyva sesute bandė bėgti iš tremties, tačiau bėglius sučiupę kareiviai vėl grąžino į lagerį. Ne mažiau dramatiška ir Elenos Borusevičiūtės-Šidlauskienės šeimos tremties istorija. Jos tėveliai ilgai neturėjo vaikų, o tą lemtingą 1951 metų spalį į pasaulį turėjo ateiti pirmagimė. Gyvuliniame vagone gimdžiusi mama neturėjo vilties, kad taip lauktas kūdikis išgyvens, atskirta nuo vyro net ketino žudytis. Tačiau tremtyje vietinių rusų sušelpta išgyveno, atlaikė baisius išbandymus. Iš Sibiro Borusevičių šeima grįžo, kai dukrai Elenutei sukako šešeri metai. Pamokos svečių pasakojimai išties sukrėtė abiturientus, leido giliau pajusti ne tik „vadovėlinius“ faktus, bet ir autentiškus praeities liudijimus.

Antrą pamoką mokiniai atidžiai analizavo žymios tremties autorės Dalios Grinkevičiūtės memuarų apybraižos „Lietuviai prie Laptevų jūros“ ištraukas, siejo sukauptą istorinį kontekstą su kūriniu, žvelgė į situaciją iš geografo, tremtinio, valdžios atstovo, psichologo pozicijų. Daugelis suprato, kad mūsų tautos istorija skaudi ir tragiška, todėl verta ją kuo giliau pažinti, kad artėjanti jubiliejinė Lietuvos sukaktis būtų kuo prasmingesnė.

Lietuvių kalbos mokytoja Asta Ruikienė