Mokykla žiemą
Gimnazijos 40-etis

Prezidentūra

Telšių „Džiugo“ gimnazijos XIV mokinių prezidentūra
El. paštas: tdgprezidentura@gmail.com

 

   

Paulina Garbinčiūtė, IIIa kl, gimnazijos mokinių prezidentė.

El. paštas:

paulina.garbinciute9@gmail.com

   

Rūta Kukanauzaitė, IIIa kl, gimnazijos mokinių prezidentės pavaduotoja, komunikacijos komitetas, socialinių tinklų kuratorė.

El. paštas:

kukanauzaite.ruta@gmail.com

   

Aistė Bukinaitė, IIa kl, komunikacijos komitetas, seniūnų kuratorė.

El. paštas: abukinaite@gmail.com

   

Iveta Jonušaitė, IIIb kl, atstovaujamasis žmogus.

El. paštas:

jonusaite.iveta@gmail.com

   

Emilija Zaveckytė, IIIb kl, žmogiškųjų išteklių koordinatorė.

El. paštas: Ezaveckyte@gmail.com

   

Viktorija Matėšiūnaitė, IIId kl, prezidentūros įvaizdžio formavimas.

El. paštas:

Matesiunaite@gmail.com

  Paulius Kačinskas, IIa kl, technikų komitetas, fotografas ir filmuotojas.

El. paštas:

paulius.kacinskas9@gmail.com

   

Tadas Vaičaitis, IIIc kl, technikų komitetas, DJ.

El. paštas: tadasvaic@gmail.com

   

Dominykas Sabaliauskas, IIa kl, technikų komitetas, mokyklos skambučiai ir radijas.

El. paštas:

dominykas.sabaliauskas@gmail.com

  Egidijus Praspaliauskas, IVb kl, renginių komitetas, renginių vedėjas.

El. paštas:

egidielisss@gmail.com

   

Laura Steponavičiūtė, IIIa kl, renginių komitetas, idėjų generatorė, renginių kuratorė.

El. paštas:

lauruze9@gmail.com

 

Renginiai:

 • Naktis mokykloje
 • Pyragų diena
 • Kino vakarai
 • Angelų savaitė
 • Kalėdinis protų mūšis
 • Kalėdų karnavalas
 • Neužmirštuolių akcija
 • „Pasitikime vasarą kartu“

Bendradarbiaujame:

 • LMS (Lietuvos moksleivių sąjunga) – visuomeninė, savanoriška, pelno nesiekianti pagrindinė Lietuvos moksleivių interesams atstovaujanti bei Lietuvos savivaldas vienijanti organizacija.
 • LMS TRMP (Lietuvos moksleivių sąjunga Telšių rajono mokinių parlamentas) – LMS organizacijos padalinys Telšiuose
 • Europos namai – organizacija įgyvendinanti pilietiškumą, aktyvų dalyvavimą visuomeniniame gyvenime, europinę tapatybę skatinančius ir ugdančius projektus.
 • MEP (Mokomasis Europos Parlamentas) – ne pelno siekianti organizacija, kurios tikslas – didinti Lietuvos visuomenės žinias ir supratimą apie Europos Sąjungos (ES) aktualijas ir narystės ES suteiktas teises, skatinti visuomenės pilietinį aktyvumą bei politinių, socialinių, profesinių organizacijų bendradarbiavimą su Europos valstybėmis.
 • TRSVS (Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras) – biuro pagrindinis tikslas – rūpintis savivaldybės bendruomenės sveikata ir ją stiprinti, mokyti bendruomenę sveikos gyvensenos, perspėti ligų ir traumų priežastis, mažinti sergamumą.
 • TMK (Telšių mamyčių klubas) – ne pelno siekianti organizacija.

 

Projektai, į kuriuos įsitraukiame:

 • Erasmus+
 • VDU „Moksleivi, pabūk studentu“
 • „Padrąsinti. Įkvėpti. Palaikyti“
 • „Europos egzaminas“
 • „Skaitmeninės pamokos Z kartai kūrimas”

 

 

Telšių „Džiugo” gimnazijos prezidentūros tikslai ir uždaviniai:

 • Organizuoti renginius gimnazijoje.
 • Skatinti mokinių aktyvumą.
 • Bendradarbiauti su kitomis mokyklomis nacionaliniu mastu.
 • Įsitraukti į įvairių visuomeninių organizacijų veiklą.
 • Palaikyti ryšį su gimnazijos vadovais.
 • Skatinti mokytojų bei mokinių bendradarbiavimą.
 • Rūpintis gimnazijos aplinkos gerinimu.

Bendradarbiaukime!