Mokykla žiemą
Gimnazijos 40-etis

Mokinių taisyklės

Telšių ,,Džiugo“ gimnazijos mokinių taisyklės

 • Būk drausmingas pamokoje, netrukdyk mokytojams ir draugams, stropiai ir sąžiningai mokykis.
 • Į pamokas ateik apsirengęs tvarkinga mokykline uniforma.
 • Nevėluok į pamokas.
 • Nepraleidinėk pamokų be rimtos priežasties. Ligos atveju atnešk gydytojo pažymėjimą.
 • Atmink, kad neturi teisės imti to, kas tau nepriklauso.
 • Griežtai draudžiama rūkyti ir turėti tabaką, elektronines cigaretes, vartoti ir turėti alkoholį, energetinius gėrimus, narkotines, psichotropines ir kt. psichoaktyvias medžiagas, prekiauti jomis, platinti šia tema nelegalią literatūrą gimnazijos teritorijoje. Draudžiama žaisti kortomis ir kitus azartinius žaidimus.
 • Nesinešiok į mokyklą mokymuisi nereikalingų daiktų.
 • Pamokos metu nesinaudok mobiliu telefonu. Nesilaikant šio reikalavimo telefonas bus paimtas ir grąžintas tėvams.
 • Tausok mokyklos turtą, sugadinęs jį, suremontuok padedamas tėvelių arba atlygink žalą.
 • Mokyklos koridoriais reikia vaikščioti, o ne bėgioti.
 • Nesėdėk ant palangių.
 • Kultūringai elkis mokykloje, nevartok necenzūrinių žodžių.
 • Nešiukšlink.
 • Mokyklos ir mokinių tarybos priimti nutarimai tau yra įstatymas. Tai reiškia, kad juos privalai besąlygiškai vykdyti.
 • Auklėtojo, mokytojo nurodymai tau privalomi. Kilus neaiškumams ar nesusipratimams su mokytojais aiškinkis taktiškai ir mandagiai, tinkamu laiku. Jeigu su jais nesutinki, pabandyk išsiaiškinti su mokinių taryba, mokyklos prezidentu, administracija.
 • Privalai vykdyti budinčiojo mokytojo reikalavimus.
 • Su kitais elkis taip, kaip norėtum jog elgtųsi su tavimi.
 • Aktyviai dalyvauk mokyklos įgyvendinamoje Olweus patyčių prevencinės programos veikloje.
 • Kas dieną nešiokis pamokų tvarkaraštį.

 

 

Mielas moksleivi,

Jei tu nepaisysi mokinių taisyklių, bus imtasi šių drausminių priemonių:

 • Klasės auklėtojas turės informuoti tėvus apie tavo netinkamą elgesį.
 • Tavo tėvai bus kviečiami pokalbiui į mokyklą.
 • Tavo elgesys bus svarstomas vaiko gerovės komisijos posėdyje.
 • Direktorius turės pareikšti tau nuobaudą.

Žinok, kad nei klasės auklėtojui, nei mokyklos vadovybei nebus malonu tave bausti, tad linkime tau būti geru ir drausmingu mokiniu.