Mokykla žiemą
Gimnazijos 40-etis

Mokytojai

Mokytojų sąrašas

Mokytojas
Dalykas
1 Mindaugas Sabaliauskas Direktorius, fizika
2 Roma Toleikienė Dir. pavaduotoja, matematika
3 Janina Šalkauskytė Dir.pavaduotoja
4 Asta Ruikienė Lietuvių kalba
5 Aušra Ramančauskienė Lietuvių kalba
6 Irena Tarvainienė Lietuvių kalba
7 Andžela Valuckienė Lietuvių kalba
8 Rasa Veitienė Lietuvių kalba
9 Audronė Alšauskaitė Anglų kalba
10 Darius Gedmintas Anglų kalba
11 Daiva Mendeikienė Anglų kalba
12 Violeta Siegienė Anglų kalba
13 Ingrida Vaitkevičienė Anglų kalba
14 Regina Vidrinskienė Vokiečių kalba, rusų kalba
15 Virginija Norkienė Rusų kalba
16 Gina Pamiškienė Matematika, fizika
17 Daiva Pociutė Matematika, informac. technolog.
18 Gitana Šiaudvytienė Matematika
19 Vilija Valauskienė Matematika, ekonomika
20 Jolanta Viršilienė Matematika, ekonomika
21 Romas Ubartas Informacinės technologijos
22 Aušra Bagdonienė Fizika
23 Renata Milokostenkaitė Chemija
24 Audronė Kavalevskienė Biologija
25 Dainora Kurlienė Biologija
26 Simonas Baliutavičius Geografija
27 Romaldas Kazakaitis Istorija
28 Nomeda Laukaitienė Istorija
29 Vida Urlovaitė Istorija
30 Vilma Žutautienė Etika
31 Inga Dokšienė Muzika
32 Fausta Sabaliauskienė Muzika
33 Danutė Vaitikaitienė Technologijos
34 Remigijus Viršilas Technologijos, braižyba
35 Vacys Butkus Kūno kultūra
36 Giedra Smilgienė Kūno kultūra
37 Renata Mončytė
Tikyba
38 Adolfas Lukošius Gitara
39 Rasa Urbonienė Choreografija
40 Kastytis Kontrimas Fizika
41 Ilona Bičkienė Kūno kultūra
42 Zita Mikutienė Chemija
43 Romualda Galinauskienė Anglų kalba, Prancūzų kalba
44 Indrė Benikienė Anglų kalba