Mokykla žiemą
Gimnazijos 40-etis

Mokytojai

Mokytojų sąrašas

Mokytojas
Dalykas
1 Mindaugas Sabaliauskas Direktorius, fizika
2 Janina Šalkauskytė Dir.pavaduotoja
3 Asta Ruikienė Lietuvių kalba
4 Aušra Ramančauskienė Lietuvių kalba
5 Irena Tarvainienė Lietuvių kalba
6 Andžela Valuckienė Lietuvių kalba
7 Rasa Veitienė Lietuvių kalba
8 Audronė Alšauskaitė Anglų kalba
9 Darius Gedmintas Anglų kalba
10 Daiva Mendeikienė Anglų kalba
11 Violeta Siegienė Anglų kalba
12 Ingrida Vaitkevičienė Anglų kalba
13 Regina Vidrinskienė Vokiečių kalba, rusų kalba
14 Virginija Norkienė Rusų kalba
15 Gina Pamiškienė Matematika, fizika
16 Daiva Pociutė Matematika, informac. technolog.
17 Roma Toleikienė Matematika
18 Gitana Šiaudvytienė Matematika
19 Vilija Valauskienė Matematika, ekonomika
20 Jolanta Viršilienė Matematika, ekonomika
21 Romas Ubartas Informacinės technologijos
22 Aušra Bagdonienė Fizika
23 Renata Milokostenkaitė Chemija
24 Audronė Kavalevskienė Biologija
25 Dainora Kurlienė Biologija
26 Tomas Ubartas Geografija
27 Romaldas Kazakaitis Istorija
28 Nomeda Laukaitienė Istorija
29 Vida Urlovaitė Istorija
30 Vilma Žutautienė Etika
31 Inga Dokšienė Muzika
32 Fausta Sabaliauskienė Muzika
33 Danutė Vaitikaitienė Technologijos
34 Remigijus Viršilas Technologijos, braižyba
35 Vacys Butkus Kūno kultūra
36 Giedra Smilgienė Kūno kultūra
37 Renata Mončytė
Tikyba
38 Adolfas Lukošius Gitara
39 Kastytis Kontrimas Fizika
40 Ilona Bičkienė Kūno kultūra
41 Zita Mikutienė Chemija
42 Romualda Galinauskienė Anglų kalba, Prancūzų kalba
43 Indrė Benikienė Anglų kalba
44 Laima Šiaudkulienė Choreografija
45 Laima Baltrukonienė Geografija