Mokykla žiemą
Gimnazijos 40-etis
Prašome skirti 2 procentus sumokėto pajamų mokesčio „Džiugo“ gimnazijai. Nuoširdžiai dėkojame.

Kitas personalas

Raštinės vedėja Indra Vitartienė,  tel. 60234, el. p.: sekretore@dziugogimnazija.lt

Soc. pedagogė Asta Lapinskienė, tel. 51737, el. p.: socped@dziugogimnazija.lt

Bibliotekos vedėja Aušra Vaičiulienė.

Skaityklos vedėja Janina Pronskienė, el.p.:  skaitykla@dziugogimnazija.lt

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Dalia Sarakauskienė, tel. 41491.

Psichologė Isidora Stonienė.