Mokykla žiemą
Gimnazijos 40-etis

Vaiko gerovės komisija

   Vaiko gerovės komisiją (VGK):

Pirmininkė – Roma Toleikienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – matematikos mokytoja.

Pavaduotoja – Romualda Galinauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui-mokytoja.

Sekretorė – Kornelija Krupovienė, soc. pedagogė.

Nariai:

  • Isidora Stonienė, psichologė – psichologijos mokytoja,
  • Asta Lapinskienė, soc. pedagogė,
  • Dalia Sarakauskienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė,
  • Romas Ubartas, informacinių technologijų mokytojas – informacinių technologijų specialistas.