Konferencija „Sėkmės istorijos: integruotos pamokos“ @ Telšių „Džiugo“ gimnazija
Mokykla žiemą
Gimnazijos 40-etis

Konferencija „Sėkmės istorijos: integruotos pamokos“

Kategorija: Renginiai

Mūsų gimnazijoje jau antrus metus iš eilės vyksta mokytojų konferencijos, kuriose dalykų mokytojai dalijasi patirtimi, džiaugiasi savo laimėjimais, pristato naujus darbo metodus ar pasidžiaugia puikiai veikiančiais senais. Šios gražios iniciatyvos autorė yra metodinės tarybos kuratorė, direktoriaus pavaduotoja Roma Toleikienė. Žinoma, organizuojant tokį rimtą renginį prisidėjo ir visa metodinė taryba, su pirmininke Vilma Žutautiene, kuri buvo ne tik renginio moderatorė, bet ir akimirkų įamžintoja, priešakyje. Jai talkino anglų kalbos mokytoja I. Vaitkevičienė.

Visai baigiantis mokslo metams, birželio 1 dieną, „Džiugo“ gimnazijos skaitykloje įvyko antroji konferencija, pavadinta „Sėkmės istorijos: integruotos pamokos“. Konferenciją pradėjo anglų kalbos mokytoja I. Vaitkevičienė pranešimu „Darbo prasmė „Džiugo“ gimnazijoje“. Po įžanginio kuratorės R. Toleikienės žodžio V. Žutautienė apžvelgė visus nuveiktus darbus, pasidžiaugė rezultatais, negailėjo gražių žodžių ir patarimų. Pirmąjį dalykinį pranešimą skaitė anglų kalbos mokytojos I. Benikienė ir A. Alšauskaitė apie anglų kalbos integravimo galimybes. Anglistės pristatė jau tradicija tapusias integruotas pamokas apie V. Šekspyrą (su lietuvių kalba) ir apie šokius, kur teoriją derino su praktika, bendradarbiauti pasikvietusios šokių mokytojas. Apie literatūrines pamokas – ekskursijas kalbėjo lietuvių kalbos mokytoja R. Dobrovolskytė Veitienė, pristatydama medžiagą iš literatūrinių Anykščių (A. Baranauskas ir J. Biliūnas) ir Židikų (Šatrijos Ragana). Po to chemijos mokytoja Z. Mikutienė ir vokiečių k. mokytoja R. Vidrinskienė papasakojo apie glaudų bendradarbiavimą IDUKM projekte, pabrėždamos, kad projekto galimybės dar tikrai neišsemtos. Apie gražų bendradarbiavimą su anglų kalbos mokytoju D. Gedmintu per ekonomikos pamokas ir su technologijų mokytoju R. Viršilu per matematikos pamokas papasakojo matematikos ir ekonomikos mokytoja J. Viršilienė. Kaip galima integruoti draugystės temą per dailės, technologijų, etikos ir tikybos pamokas savo pranešime „Draugystė: asmenybės raiška“ pristatė tikybos mokytoja R. Mončytė, dailės mokytoja G. Raudonienė ir technologijų mokytoja D. Vaitikaitienė. Vėliau V. Žutautienė supažindino su nauju metodu „Plickers“, puikiai tinkančiu greitam įvertinimui arba įsivertinimui. Šį metodą turėjome galimybę tuoj pat ir išbandyti. Tuo praktiniai užsiėmimai nesibaigė. Šokių mokytoja L. Šiaudkulienė ir muzikos mokytoja F. Sabaliauskienė neapsiribojo teorija ir pakvietė visus pajudėti ir pašokti. Judriu „Muzikos ir šokio dermė“ pranešimu konferencija baigėsi. Liko tik keli apdovanojimai ir gražūs žodžiai tiems mokytojams, kurie šiais metais labiausiai įsiminė savo darbais.

Taigi, antroji sėkmingų istorijų konferencija baigėsi plojimais, apdovanojimais ir gera nuotaika. Žinoma, kiekvienas mokytojas išsinešė ir glėbį gerosios patirties, kurios vaisius tikriausiai pamatysime kitais mokslo metais. Na, o konferencija, manau, tiktai taps tradicine. Ji to verta. Ačiū visiems už drąsą, darbus, patirtį.

Rasa Dobrovolskytė Veitienė